Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Linh Chi Beauty Academy Center

Các khóa cơ bản

 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học: Từ 1 - 2 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học: Từ 1 - 2 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình: Ngày học: + Thứ 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: Giờ học: Sáng + Ca 1 : 8h-10h + Ca 2 : 10h-12h Chiều + Ca 3 : 13h-15h + Ca 4 : 15h-17h

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình: Ngày học: 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: Từ 1 - 3 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình: Ngày học: 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: Từ 3 - 6 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học: Từ 1 - 2 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình: Ngày học: 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: 2 Ngày

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình: Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
 • Thời gian học: 6 - 8 Tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình: Ngày học: + Thứ 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: Giờ học: Sáng + Ca 1 : 8h-12h Chiều + Ca 2 : 13h-17h

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Cam kết đào tạo theo đúng chương trình, không giấu nghề và không phát sinh học phí.
 • Chương trình chuyên sâu sẽ do chính các giảng viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm showbiz và người mẫu quốc tế phụ trách.
 • Dạy học trang điểm trong môi trường chuyên nghiệp nhất, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Giảng viên được đào tạo chuyên nghiệp theo giáo trình dạy trang điểm nước ngoài.
 • LINH CHI là trường đầu tiên đưa học viên ra ngoại cảnh tiếp xúc thực tế.
 • Trường có ký túc xá cho các bạn ở xa thuận tiện việc học.
 • Cấp chứng chỉ tốt nghiệp nghề và bằng tổng cục dạy nghề Quốc Gia Việt Nam. 
 • Lịch trình: Ngày học: 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: Từ 3 đến 6 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình: Ngày học: 2-4-6 3-5-7 + Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Thời gian học: Từ 3 đến 6 tháng

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
Nhận đăng ký hằng ngày
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm
 • Lịch trình:
 • Thời gian học:

Ngày khai giảng Địa điểm

Các khóa chuyên đề

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC